Polven eturistisiteen repeämän hoito

Polvi on liikkuessa ja urheillessa yksi yleisimmin loukkaantuneista nivelistä. Polvessa nivelsiteet, kierukat ja jänteet toimivat yhdessä luisen tukirakenteen kanssa muodostaen polvinivelen. Kun tähän vielä yhdistetään polven liikkeestä vastaavat lihakset sekä nivelen rustoinen liukupinta niin monentyyppiset vammat ovat polvessa mahdollisia.

Jos sinulla on polvikipua, on hyvin todennäköistä, että kärsit jostakin tavallisesta polveen liittyvästä vammasta. Valtaosa näistä vammoista ei tarvitse leikkaushoitoa parantuakseen mutta polven huolellinen tutkiminen ja tarvittaessa myös polven kuvantaminen luovat hyvän perustan polvivammasta toipumiselle. Usein tutkimisen jälkeen kuntoutus toteutetaan yhdessä polvivammoihin perehtyneen fysioterapeutin kanssa.

Tässä tekstissä käydään lyhyesti lävitse polven eturistisiderepeämään (ACL-repeämä) ja sen leikkaushoitoon liittyvät asiat.

Eturistiside on polven sisäinen nivelside, joka ehjänä ollessaan toimii polviniveltä tukevoittavana rakenteena. Eturistisiteen repeämä on yksi yleisimmistä polvivammoista. Näitä vammoja tapahtuu erityisesti urheilulajeissa, joissa tyypillisiä ovat äkilliset suunnanmuutokset, nopeat käännökset ja pysähdykset sekä hypyistä alastulot. Merkittävä osa ACL-repeämistä syntyy myös selkeän kontaktin aiheuttamasta polven vääntymisestä. Tyypillisiä urheilulajeja ACL-vammalle ovat esimerkiksi jalkapallo, salibandy ja koripallo.

Jos eturistiside vaurioituu, niin se repeää useimmiten kokonaan mutta myös osittaiset ACL-vauriot ovat mahdollisia. Eturistisiderepeämän yhteydessä polvesta voi vaurioitua myös muita rakenteita kuten esimerkiksi polven sivuside (MCL / LCL -vamma), kierukka ja / tai rustopinta. Vamman tapahtuessa urheilija usein tuntee polvessa tapahtuvan muljahduksen tai rusahduksen. Vamman jälkeen polvinivel tavallisesti myös turpoaa. Tyypillisenä eturistisiderepeämän oireena polvi alkaa myöhemmin tuntua epävakaalta ja herkästi muljahtelevalta. Kliinisessä tutkimuksessa polvessa esiintyy usein väljyyttä eli instabiliteettia. Diagnoosi varmistetaan magneettitutkimuksella (mri) ja samalla todetaan polven mahdolliset liitännäisvammat.

ACL-repeämän hoitolinjaa valittaessa potilaan yksilölliset tarpeet sekä polven tilanne huomioidaan. Esimerkiksi monipuoliseen urheiluun / liikuntaan osallistuva nuori vaatii todennäköisesti leikkaushoitoa pystyäkseen palaamaan urheilun pariin turvallisesti ACL-repeämän jälkeen. Vähemmän aktiivinen ja yleensä vanhempi henkilö pystyy usein palaamaan rauhallisempaan elämäntapaan ilman leikkaustakin. Hoitolinjan valintaan kuten myös leikkaustekniikkaan liittyvät asiat käydään huolellisesti lävitse vastaanotolla.

Revennyt eturistiside ei korjaannu ilman leikkaushoitoa. Leikkausteknisesti puhutaan repeytyneen eturistisiteen rekonstruktiosta jännesiirteellä. Leikkauksen tavoitteena on polven epävakauden korjaaminen. Tavallisesti jännesiirteenä käytetään takareidestä otettua hamstring-siirrettä tai polvilumpion jänteestä otettua siirrettä (BTB). Myös quadriceps-jänteestä otettu siirre kuten myös cadaver-siirre (allograft) ovat mahdollisia. Kaikilla näillä vaihtoehdoilla on omat etunsa mutta myös haittansa. Käytetty tekniikka valitaan niin, että se sopii potilaalle parhaiten kokonaistilanne huomioiden.

Riippumatta siitä, vaatiiko eturistisiderepeämä leikkaushoitoa vai ei, oikein toteutetulla kuntoutuksella on tärkeä merkitys vamman jälkeen. Ensin fysioterapia keskittyy polven liikelaajuuden palauttamiseen ja etureiden lihasten aktivointiin. Tämän jälkeen polven toiminnallinen kuntoutus jatkuu asteittain rasitusta lisäten. Kuntoutuksen viimeisessä vaiheessa pyritään keskittymään erityisesti urheilijan urheiluun paluuseen ja urheilulajille tyypillisten ominaisuuksien parempaan hallintaan. Paluu urheiluun eturistisiderepeämän leikkaushoidon jälkeen vie laji huomioiden kuudesta kuukaudesta jopa aina 1.5 vuoteen asti.

ACL-leikkauksen vaiheet

Eturistisideleikkaus tehdään tähystämällä ja useimmiten selkäydinpuudutuksessa. Halutessaan potilas voi itse myös seurata leikkauksen etenemistä kuvaruudulta.

Leikkaus tehdään vaiheittain. Leikkauksen alussa polven rakenteet käydään tarkasti lävitse ja varmistetaan leikkaussuunnitelma. Revenneen eturistisiteen riekaleet poistetaan ja tämän jälkeen huolellisesti varmistetaan uuden eturistisidesiirteen asemointi.

Kuvissa 1-3 demonstroidaan uuden siirteen asemoinnin valmistelu sekä reisi- että sääriluuhun. Tämän jälkeen otetaan suunnitellusta kohdasta jännesiirre.
Kuvissa 4-6 uusi eturistiside viedään paikoilleen ja kiinnitetään reisi- ja sääriluuhun.
Kuvat 7 ja 8 esittävät polven ulomman kierukan takasarven repeämää eli ns. meniskin root-vauriota.
Kuvassa 9 tämä root-vaurio on korjattu ja kiinnitetty takaisin paikoilleen. Kierukan erilaiset repemät ovat tyypillisiä eturistisiderepeämän liitännäisvammoja.

Kuva 9

Leikkauksen jälkeen polvesta otetaan usein röntgenkuva, jolla varmistetaan eturistisiteen oikea asemointi (kuvat 10 ja 11).

Eturistisideleikkaus on kokeneelle polvikirurgille perustoimenpide. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen vaatii ortopedilta tietämystä esimerkiksi eturistisidesiirteen asemoinnista ja eri leikkaustekniikoiden hallitsemista. Samassa yhteydessä myös mahdolliset liitännäisvammat on osattava korjata.

Mikäli sinulle on sattunut polvivamma, olet tervetullut vastaanotolleni tilanteen arvioon. Tarkan diagnoosin selvittämisen jälkeen keskustelemme vamman hoitomahdollisuuksista ja suunnittelemme sinulle optimaalisimman hoidon yhdessä.

Lasse Lempainen
Urheiluortopedian dosentti
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Urheilu Mehiläinen
Mehiläinen NEO Turku

Yhteystiedot

Lasse Lempainen
ortopedian erikoislääkäri
urheiluortopedian dosentti

lasse.lempainen@utu.fi

Lasse Lempainen (Pihlajalinna)