Ranne JO, Kainonen TU, Kosola JA, Lempainen LL, Kanto KJ, Lehtinen JT.

Arthrosc Tech. 2018